Pers Procedures en Distriweb

Inhoud

→ De samenwerking tussen AMP en het persverkooppunt

→ Het persproduct AMP

→ Levering, uitstaling en beheer van de verschillen

→ Onverkochten (voorbereiding en zending) en controle van de onverkochtenstaat

→ Bestellingen (automatisch, aanvullingen en dienstveranderingen)

→ Maandelijkse documenten (en controle)

→ Distriweb, de internettool van AMP

→ De sleutelpunten, tips, advies en aanbevelingen


Doelstellingen

→ Klaar staan om uw persactiviteiten op te starten en ze met succes beheren

→ Geldverlies naar aanleiding van het niet correct toepassen van de procedures et de “risicozones” vermijden

→ Distriweb 100% kunnen gebruiken


Wie komt in aanmerking voor deze opleding?

→ Alle uitbaters van een persverkooppunt of gelijkaardige winkel (zelfstandige of personeel)

→ Alle persverkooppunten (zelfstandigen of filialen)

→ Iedere persoon die zijn/haar kennis wenst bij te schaven

DEZE OPLEIDING WORDT AANBEVOLEN AAN NIEUWE PERSVERKOPERS OFWEL VÓÓR DE INRICHTING VAN HUN VERKOOPPUNT, OFWEL BIJ DE START VAN HUN ACTIVITEIT. ZE IS EVENEENS 100% VAN TOEPASSING VOOR IEDERE PERSVERKOPER DIE ZIJN/HAAR ACTIVITEIT WENST UIT TE BREIDEN EN/OF DE VERKOPEN STIMULEREN.


Praktische informatie

Duur: 1 dag van 8u30 tot 15u30

Aantal deelnemers: 1 à 2 personen per verkooppunt (Neem contact op met de Training Store voor verkooppunten met meer dan 3 medewerkers).

Kostprijs: Gratis

Plaats: Anderlecht